What wrong with you???

BẠN CÙNG CHÚNG TÔI BẮT ĐẦU

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MỘT CUỘC ĐỜI CHÚNG TA HẰNG MƠ ƯỚC.

An là một cộng đồng chung sống trong sự hiểu và thương, là nơi mọi người có cùng chí hướng vươn tới sự trưởng thành từ nhân cách bên trong. Một cộng đồng sống cùng nhau sống trong an vui.

An là sự kết nối từ trái tim tới trái tim và lan toả những giá trị sống tươi đẹp thông qua các hành trình thực tế, để kiến tạo một cá nhân, một gia đình, một cộng đồng, một xã hội và một đất nước sống trong hạnh phúc và cống hiến.

Cộng đồng ấy luôn lấy Đạo Đức, Nội Lực và Sự Hiểu Biết đúng đắn làm kim chỉ nam cho sự phát triển vì sự thịnh vượng trong hòa bình của các thành viên.

KHÁM PHÁ MỤC ĐÍCH SỐNG

 • Thấu hiểu bản thân.
 • Thiết lập một tư duy đúng đắn giúp cuộc sống bình an.
 • Sống trong sự hòa hợp yêu thương, biết ơn và sẻ chia.
 • Sống đơn giản và biết đủ .
 • Tạo dựng môi trường sống.

KHAI PHÁ TÁM
KHÍA CẠNH CUỘC ĐỜI

 • Làm chủ được mình trước khó khăn, thử thách cuộc đời.
 • Sẵn sàng ngăn chặn và từ bỏ những thứ không cần thiết ra khỏi cuộc sống hiện tại của bạn..
 • Sẵn sàng và hướng tới thiết kế lại cho mình một cuộc sống mới..

TỰ GIẢI PHÓNG BẢN THÂN

 • Nhìn thấy đúng sự thật của vấn đề và có giải pháp.
 • Thấu hiểu sâu sắc vấn đề thông qua nguyên nhân và kết quả.
 • Sự liên kết mật thiết giữ con người và thiên nhiên là không thể tách rời.
 • Tìm thấy giá trị và ý nghĩa cuộc đời.

Trở Thành Cộng Sự Của An

Cùng sống, cùng làm, cùng học tập, cùng CỐNG HIẾN trong HẠNH PHÚC.

Bạn đã sẵn sàng tham gia cùng đội nhóm của chúng tôi?