What wrong with you???

CÁC LỚP HỌC CHO TRẺ TỪ 8 ĐẾN 18 TUỔI

Lớp học dành cho bé từ 8t trở lên

Học Zoom Online – Trực tuyến

Lịch trình học:

 • Khai giảng: 2024 
 • Thời gian: 4 Buổi/ 4 Tuần

Lớp học dành cho bé từ 8t trở lên
Học Zoom Online – Trực tuyến

Trẻ đã tham gia lớp học “ƯƠM MẦM”

Lịch trình học:

 • Khai giảng: 2024
 • Thời gian: 4 Buổi/ 4 Tuần

Lớp học dành cho bé từ 8t trở lên
Học Zoom Online – Trực tuyến

Trẻ đã tham gia hai lớp học: “ƯƠM MẦM  – NỘI LỰC

Lịch trình học:

 • Khai giảng: 2024
 • Thời gian: 5 Buổi/ 5 Tuần

CÁC LỚP DÀNH CHO CHA MẸ HỌC SINH

Học Zoom Online – Trực tuyến

Lịch trình học:

 • Khai giảng: 2024
 • Thời gian: 5 Buổi

Học Zoom Online – Trực tuyến

Lịch trình học:

 • Khai giảng: 2024
 • Thời gian: 5 Buổi

Học Zoom Online – Trực tuyến

Lịch trình học:

 • Khai giảng: 2024
 • Thời gian: 7 Buổi